امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

اگر بخواهیم یک تعریف اجمالی در خصوص هوش مصنوعی (artificial intelligence) داشته باشیم، باید گفت به طور کلی هوش مصنوعی در ماشین‌ها که در مقابل هوش طبیعی در انسان‌ها قرار می‌گیرد، منجر به شبیه سازی و نشان دادن واکنش‌های انسانی و یا حیوانی در ماشین‌ها می‌شود.


امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

توانایی ذهنی به عنوان یک قابلیت در استدلال، سازگاری با محیط، برنامه‌ریزی، تفکر انتزاعی، استفاده از زبان، یادگیری و استفاده از توانایی‌ها برای رسیدن به اهداف مطلوب را هوش می‌گویند.


امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

آیا بشر روزی حتی به ذهنش نیز خطور می‌کرد که جهان این چنین تغییر کند و با منتقل کردن هوش به ماشین‌ها، به آن‌ها جان ببخشند و در راستای آسان‌تر کردن زندگی بشر، آن‌ها را به کار گیرند؟ هوشمندی ، ماشین‌ها دنیا را زیر و رو کرده است و انقلاب بزرگی در نوع خود به وجود آورده است.